Τα επιδόματα που παρατείνονται για τρεις μήνες

Για τρείς μήνες παρατείνονται το επίδομα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και το Επίδομα Στέγασης του ΟΠΕΚΑ, μετά από απόφαση του υπουργείου Εργασίας.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού παρατείνεται η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων των προγραμμάτων Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Επίδομα Στέγασης, οι οποίες θα έπρεπε να υποβληθούν ξανά για τους μήνες:

Νοέμβριο 2020
Δεκέμβριο 2020
Ιανουάριο 2021

Σημαντικό:

Σε περίπτωση που υποβληθεί νέα αίτηση, τότε αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά.
Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης, η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ» χωρίς να γίνει οριστική υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.
Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεών τους.

Πηγή: workenter.gr

Όλες οι αγγελίες εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο