ΑΣΕΠ: Έρχονται προσλήψεις σε 62 ειδικότητες

Ανοίγει ο δρόμος για την πρόσληψη νέου προσωπικού, με διαδικασίες ΑΣΕΠ, στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας της χώρας.

Σύμφωνα με τα άρθρα (78 – 79) του νέου πολονομοσχεδίου του υπ. Εργασίας, καθορίζεται η διαδικασία και οι ειδικότητες που θα ζητηθούν για την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων και επικουρικού προσωπικού.

Σημειώστε ότι οι νέες θέσεις μονίμων ”ξεμπλοκάρουν” από την προηγούμενη προθεσμία (28/2/2019) και θα ενεργοποιηθούν εκ νέου με διαδικασίες – ”εξπρές”.  Όπως αναφέρει το έγγραφο, οι προσλήψεις αιτιολογούνται ως προς την ”κάλυψη επιτακτικών αναγκών”, ενώ οι διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν «το αργότερο μέχρι τις 15.6.2019».

Δείτε, μεταξύ άλλων, σε ποιούς φορείς θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις προσωπικού:

 • Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης
 • Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας, καθώς και παραρτημάτων
 • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)
 • Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ)
 • Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ)

Ειδικότητες – Κατηγορίες

Κατηγορία ΠΕ:

 • Νοσηλευτών
 • Λογοθεραπείας
 • Εργοθεραπείας
 • Ειδικών Παιδαγωγών
 • Κοινωνικής Εργασίας
 • Κοινωνιολογίας
 • Ψυχολόγων
 • Πληροφορικής
 • Διαιτολόγων
 • Κοινωνικής Εργασίας,
 • Ιατρών
 • Διοικητικού Λογιστικού
 • Νηπιαγωγών
 • Φυσικής Αγωγής
 • Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
 • Εκπαιδευτών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
 • ΠΕ Μουσικής (με εξειδίκευση στη μουσικοθεραπεία)
 • Φιλολόγων
 • Δασκάλων
 • Κλινικών Ψυχολόγων

Κατηγορία ΤΕ

 • Νοσηλευτών
 • Φυσιοθεραπείας
 • Λογοθεραπείας
 • Εργοθεραπείας
 • Κοινωνικής Εργασίας
 • Θεραπευτών Παιδαγωγών
 • Πληροφορικής
 • Διαιτολόγων
 • Μαιών-Μαιευτών
 • θεραπευτών Παιδαγωγών
 • Διοικητικού Λογιστικού
 • Λογιστικής
 • Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
 • Βρεφονηπιοκόμων
 • Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
 • Εκπαιδευτών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Κατηγορία ΔΕ

 • Αδελφών Νοσοκόμων
 • Βοηθών Εργοθεραπευτών
 • θεραπευτών Παιδαγωγών
 • Βρεφονηπιοκόμων
 • θεραπευτών Παιδαγωγών
 • Διοικητικού Λογιστικού
 • Διοικητικών Γραμματέων
 • Προσωπικού Η/Υ
 • Τεχνικού διαφόρων ειδικοτήτων
 • Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών Πρόνοιας
 • Διοικητικών Γραμματέων
 • Προσωπικού Η/Υ
 • Τεχνικού διαφόρων ειδικοτήτων
 • Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών Πρόνοιας
 • Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ
 • Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
 • Εκπαιδευτών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
 • Οδηγών
 • Ηλεκτρολόγων
 • Υδραυλικών
 • Μαγείρων

Κατηγορία ΥΕ

 • Τραυματιοφορέων
 • Προσωπικού Καθαριότητας
 • Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού
 • Γενικών καθηκόντων
 • Φυλάκων νυχτοφυλάκων

Για την κάλυψη των θέσεων, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της αρμόδιας Επιτροπής, εκδίδεται προκήρυξη από τον αρμόδιο φορέα, η οποία εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ.

Σημειώστε ότι οι φορείς διενεργούν προσωρινές προσλήψεις αμέσως μετά την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων. Αναμόρφωση των πινάκων μετά τον έλεγχο του ΑΣΕΠ εκτελείται άμεσα από τους φορείς και απολύονται οι προσωρινά προσληφθέντες που δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

 

Βρείτε τη θέση εργασίας που σας ταιριάζει σε Ελλάδα και Κύπρο εδώ