Κουζίνα / Μάγειρας / Σέφ

Α΄/ Β΄ Μαγείρισσα/Υπεύθυνη Πρωινού – Εποχική Απασχόληση Πλήρης Απασχόληση