Διάφορες Εργασίες / Εξυπηρέτηση Πελατών / Σερβιτόρος

Ζητείται άτομο από την πίστα Go Kart Center – Θεσσαλονίκη Μερική Απασχόληση