Διάφορες Εργασίες / Εξυπηρέτηση Πελατών

Ζητείται άτομο από την πίστα Go Kart Center – Θεσσαλονίκη για μερική απασχόληση Μερική Απασχόληση