Εργάτης/τρια

Ανειδίκευτοι εργάτες/τριες (Ασπρόπυργος, Αττικής) Πλήρης Απασχόληση