Γραμματέας

Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης (Παλλήνη, Αττικής) Πλήρης Απασχόληση