Εξυπηρέτηση Πελατών / Πωλητής/τρια / Τεχνολόγος τροφίμων

Υπεύθυνος Πωλήσεων Κρήτης (έδρα Ηράκλειο) Πλήρης Απασχόληση