Εργάτης/τρια

Ανειδίκευτοι Εργάτες στη Δυτική Θεσσαλονίκη (Καλοχώρι – Σίνδος) Πλήρης Απασχόληση