Ηλεκτρολόγος / Τεχνικές Εργασίες

Ανειδίκευτοι Ηλεκτρολόγοι (Καλαμαριά, Θεσσαλονίκης) Πλήρης Απασχόληση