Μάγειρας / Σέφ / Ψήστης

Μαγειρας για εστιατοριο (Ασπροβάλτα) Πλήρης Απασχόληση