Καθηγητής

Δάσκαλος για ένα παιδί ηλικίας 5 ετών, Ελληνικό