Καθηγητής

Δάσκαλος για ένα παιδί ηλικίας 6 ετών, Αθήνα (κέντρο) Freelance