Καθηγητής

Δάσκαλος για ένα παιδί ηλικίας 7 ετών, Νέα Ερυθραία