Καθηγητής

Δάσκαλος για ένα παιδί ηλικίας 9 ετών, Γλυφάδα