Καθηγητής

Διδακτικό Προσωπικό Φροντιστηρίου – Γέφυρα, Θεσσαλονίκης Πλήρης Απασχόληση