Εργάτης/τρια / Μοδίστρα/ος

Άτομο για Ραφή & Παραγωγή Δειγμάτων (Δερβένι, Θεσσαλονίκης) Πλήρης Απασχόληση