Πωλητής/τρια

Περιοδεύων Πωλητής Β2Β (εμπόριο σιδηρικών – βιομηχανικών ειδών) Πλήρης Απασχόληση