Καθηγητής

Εκπαιδευτικός Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης-Αθήνα Πλήρης Απασχόληση