Εργάτης/τρια

Εργάτες/Εργάτριες Παραγωγής – Παρέχεται Εκπαίδευση Πλήρης Απασχόληση