Εργάτης/τρια

Εργάτης Παραγωγής – Σταθερή Εργασία Πλήρης Απασχόληση