Γραμματέας

Εργαζόμενος Γραμματειακής/Διοικητικής Υποστήριξης Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης-Αθήνα Πλήρης Απασχόληση