Φωτογράφος

Η φωτογραφική εταιρεία Pixel Holiday προσλαμβάνει Φωτογράφους για τη σεζόν του 2019. Πλήρης Απασχόληση