Γραμματέας

Γραμματέας Τμήματος Αγοράς – Μεταμόρφωση, Αττικής Πλήρης Απασχόληση