Γραμματέας

Γραμματεία σε ιατρείο με σπαστό ωράριο (Θεσσαλονίκη) Πλήρης Απασχόληση