Απασχόληση σε άλλη γλώσσα / Καθηγητής

Καθηγητής Ξένων Γλωσσών για ένα παιδί ηλικίας 11 ετών, Βάρη Freelance