Απασχόληση σε άλλη γλώσσα / Καθηγητής

Καθηγητής Ξένων Γλωσσών για ένα παιδί ηλικίας 2 ετών, Πετρούπολη Freelance