Απασχόληση σε άλλη γλώσσα / Καθηγητής

Καθηγητής Ξένων Γλωσσών για ένα παιδί ηλικίας 6 ετών, Μύκονος Freelance