Απασχόληση σε άλλη γλώσσα / Καθηγητής

Καθηγητής Ξένων Γλωσσών για ένα παιδί ηλικίας 8 ετών, Βάρη Freelance