Καθηγητής

Καθηγητής Πληροφορικής – Νέοι Επιβάτες, Θεσσαλονίκη Μερική Απασχόληση