Κουζίνα / Μάγειρας / Σέφ / Ψήστης

Θάσος: Μάγειρας Α και Ψητάς στο εστιατόριο του Ξενοδοχείου Ποτός Πλήρης Απασχόληση