Φύλακας Ασφαλείας

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό ασφαλείας επιβατηγών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων Πλήρης Απασχόληση