Φύλακας Ασφαλείας

Άοπλη & ένοπλη ασφάλεια ποντοπόρων πλοίων εν πλω Πλήρης Απασχόληση