Φύλακας Ασφαλείας

Προσωπικό ασφαλείας επιβατηγών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων Πλήρης Απασχόληση