Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Σύμβουλος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Αθήνα) Πλήρης Απασχόληση