Εξυπηρέτηση Πελατών / Πωλητής/τρια / Υπάλληλος καταστήματος

Πωλητής Καταστήματος Ηλεκτρονικών Ειδών – Πλήρης Εργασία Πλήρης Απασχόληση