Γραμματέας / Εξυπηρέτηση Πελατών / Υπάλληλος Υποδοχής

Receptionist – Ικανοποιητικό Πακέτο Αποδοχών Πλήρης Απασχόληση