Κουζίνα / Μάγειρας / Σέφ

Μάγειρας με προϋπηρεσία σε ζεστή κουζίνα για πλήρη απασχόληση σε εστιατόριο Πλήρης Απασχόληση