Ηλεκτροσυγκολλητής / Τεχνικές Εργασίες

Συγκόλληση Μεταλλικών Κατασκευών – Παρέχεται Εκπαίδευση Πλήρης Απασχόληση