Γραμματέας

Υπάλληλος Διοικητικής / Γραμματειακής Υποστήριξης – 12μηνη Απασχόληση Πλήρης Απασχόληση