Εξυπηρέτηση Πελατών / Οδηγός / Delivery / Courier / Πωλητής/τρια

Yπάλληλος εξυπηρέτησης κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου για εργασία σε οπωροπαντοπωλείο.