Εξυπηρέτηση Πελατών / Ταμίας

Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Ταμείου – Σταθερός Μισθός Πλήρης Απασχόληση