Ξυλουργός / Τεχνικές Εργασίες

Υπάλληλοι για Τελικό Μοντάζ και Τεχνίτης για Στράντζα Ψαλίδι (Πόρτες Ασφαλείας) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Πλήρης Απασχόληση