Γραμματέας

Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης – Ευχάριστο Περιβάλλον Εργασίας