Κουζίνα / Μάγειρας / Σέφ

Υπάλληλος Παραγωγής Εδεσμάτων – Ικανοποιητικό Πακέτο Αποδοχών Πλήρης Απασχόληση