Γραμματέας

Ζητείται Υπάλληλος Γραμματείας/Δημοσίων Σχέσεων Πλήρης Απασχόληση