Γραμματέας / Λογιστής/στρια / Οικονομικα

Ζητείται Υπάλληλος Γραμματείας/Λογιστηρίου Πλήρης Απασχόληση