Γραμματέας

Ζητείται Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών-Παραγωγής Πλήρης Απασχόληση