Γραμματέας / Εξυπηρέτηση Πελατών / Υπάλληλος Υποδοχής

Ζητείται Υπάλληλος Υποδοχής Ωδείου Μερική Απασχόληση