Εξυπηρέτηση Πελατών / Υπάλληλος Υποδοχής

Ζητείται Υπεύθυνη Κρατήσεων/Reception Πλήρης Απασχόληση