Εξυπηρέτηση Πελατών / Οπτικός / Πωλητής/τρια / Υπάλληλος καταστήματος

Ζητούνται Οπτικοί/Οπτομέτρες/Πωλητές Πλήρης Απασχόληση